Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne (w plenerze) w miejscowościach wypoczynkowych.

Realizując wytyczne zawarte  w programie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2020 r. przeprowadził 9 kontroli.
Kontrolą objęto przedsiębiorców w: Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Mielnie, Ustroniu Morskim, Międzyzdrojach, Pogorzelicy.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

I.    Legalność prowadzonej działalności

Identyfikacji  kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

II.    Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonywane usługi

Dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen w oparciu o wymagania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).
Powyższe zagadnienie sprawdzono w czasie kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Stwierdzono, że w obiektach, w miejscach widocznych i ogólnodostępnych, oraz na stronach internetowych kontrolowanych przedsiębiorców znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i  zakresu świadczonych usług, co spełniało wymagania § 10 oraz § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Oceny zgodności zastosowanych cen z cennikiem świadczonych usług sprawdzono u ośmiu przedsiębiorców w: Ustroniu Morskim, Koszalinie, Mielnie, Szczecinie, Międzyzdrojach, Pogorzelicy. Łącznie sprawdzono 15 paragonów.
Oceny tej dokonano na podstawie paragonów fiskalnych wystawionych konsumentom przez przedsiębiorców w czasie kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W jednej skontrolowanej placówce w Kołobrzegu, nie dokonano porównania zgodności cen uwidocznionych w cenniku z cenami faktycznie zastosowanymi przy wykonywaniu usług, ponieważ okazane faktury wystawione klientom indywidulanym za korzystanie z parku linowego, uniemożliwiały dokonanie takiej oceny. 

III.     Bezpieczeństwo świadczonych usług

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne dla konsumentów w miejscowościach wypoczynkowych. 

W toku prowadzonych kontroli:
a)    na podstawie  dokonanych  oględzin w trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że  skontrolowane urządzenia nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników. Nie miały ostrych krawędzi, konstrukcje były stabilne i nie uszkodzone, elementy konstrukcji nie stwarzały ryzyka zakleszczenia, urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, nie przemieszczały się, urządzenia do wspinania były odpowiednio zabezpieczone, siatki zabezpieczające były dobrze naprężone i nie były dziurawe, a sprzęt wykorzystywany do asekuracji był w dobrym stanie technicznym, 
b)    w trakcie kontroli wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy okazali na posiadane urządzenia okresowe przeglądy techniczne, a pięciu z nich (w Szczecinie, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Ustroniu Morskim) przedstawiło certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo świadczonych usług. 

Ponadto:

  • przedsiębiorca w Kołobrzegu okazał zaświadczenie o uczestnictwie w kursie dot. obsługi parków linowych,
  • przedsiębiorca w Ustroniu Morskim okazał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (przeglądy okresowe sprzętu), certyfikat w zakresie kontroli sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI) do prac na wysokości oraz świadectwo do wykonywania okresowych badań technicznych, 
  • przedsiębiorca w Szczecinie okazał zaświadczenia kwalifikacyjne instruktorów zajmujących się sterowaniem-pracą wyciągu o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wyciągów narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub niskim prowadzeniem liny o ruchu rewersyjnym lub okrężnym z dwoma masztami, wydanymi przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu. Ponadto Wyciągi narciarskie podlegają corocznym badaniom okresowym Transportowego Dozoru Technicznego. 

c)    stwierdzono, że w otoczeniu kontrolowanych obiektów nie było niebezpiecznych elementów, mogących stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z obiektu,
d)    ustalono, że konstrukcje i urządzenia udostępnione użytkownikom były konserwowane i serwisowane przez przedsiębiorców, producentów oraz przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy dokonywali również corocznego przeglądu i oceny bezpieczeństwa  zamontowanych urządzeń,
e)    stwierdzono, że każdy z kontrolowanych przedsiębiorców opracował i uwidocznił regulamin korzystania z obiektu,  
f)    ustalono, że w skontrolowanych obiektach  znajdowały się apteczki do udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Ponadto pracownicy kontrolowanych obiektów zostali przeszkoleni  do udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo w toku kontroli ustalono, że:

  • w sześciu skontrolowanych placówkach należących do przedsiębiorców w: Mielnie, Ustroniu Morskim, Szczecinie, Międzyzdrojach, Pogorzelicy przed świadczeniem usług kontrolowani wymagali od klientów podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz że nie znajdują się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Natomiast w trzech pozostałych placówkach kontrolowani przedsiębiorcy (Koszalin, Kołobrzeg, Szczecin) nie wymagali od klientów podpisania regulaminu oraz nie stosowali oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminami.
  • w skontrolowanych obiektach przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń, każdy uczestnik otrzymywał sprzęt ochronny, tj. kask, uprząż i linki asekuracyjne z karabińczykami oraz przechodził praktyczne szkolenie na trasie treningowej przez zatrudnionych w obiekcie instruktorów. Sprzęt asekuracyjny zakładali użytkownikom instruktorzy,
  • wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dokumenty zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • stan sanitarno – porządkowy kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń,
  • w czterech skontrolowanych placówkach przedsiębiorcy oferowali konsumentom dodatkowe usługi np.: imprezy integracyjne i urodzinowe (Szczecin, Pogorzelica). Jeden z przedsiębiorców w Szczecinie prowadził ewidencję przyjętych do realizacji usług dodatkowych. Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-11-2020 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 03-11-2020 11:53