Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Termin: III kwartał 2018 rok

Cel kontroli: sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek[1].

Spełnianie wymagań określonych w przepisach rozporządzenia MRiF

Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 8 przedsiębiorców, w tym:

 • 3 sprzedawców hurtowych,
 • 5 sprzedawców detalicznych,

Łącznie WIIH w Szczecinie przeprowadził 13 kontroli. Siedem kontroli było kontrolami zaplanowanymi, jedna była wynikiem skargi konsumenta. U 5 przedsiębiorców przeprowadzono kontrole ponownie i doręczono sprawozdania z badań zabawek zakwestionowanych w laboratorium.

Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 73 partie zabawek.

Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 43 partie zabawek (58,9 proc. ogółu skontrolowanych).

Stwierdzone niezgodności w zakresie formalnym dotyczyły głównie:

PRZYKŁADY

 • brak znaku CE – w 2 przypadkach,
 • znak CE niezgodny ze wzorem – w 3 przypadkach,
 • brak danych producenta – w 11 przypadkach,
 • brak bądź niepełne dane importera – w 8 przypadkach,
 • brak ostrzeżenia „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” – w 2 przypadkach,
 • brak słowa „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia” przed treścią ostrzeżenia oraz podanie w obcej wersji językowej ostrzeżenia „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” i słowa „ostrzeżenie” – w 6 przypadkach,
 • brak informacji o szczególnych zagrożeniach przy ograniczeniu wiekowym – w 6 przypadkach,
 • podanie nieistniejącej przyczyny ograniczenia wiekowego – w 2 przypadkach,
 • niezasadne umieszczenie ostrzeżenia „0-3”– w 13 przypadkach,
 • brak instrukcji użytkowania w języku polskim – w 1 przypadku,
 • nieprawidłowo wystawiona deklaracja zgodności – w 12 przypadkach.

Badania laboratoryjne

Do laboratorium w Lublinie skierowano do badań 11 próbek zabawek. Wyniki badań otrzymano na 10 próbek zabawek, z czego w 9 próbkach (90 proc. ogółu zbadanych) stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów.

Oczekujemy jeszcze na wynik badania laboratoryjnego 1 próbki (magiczny ring o kodzie kreskowym 641018319434).

Zakwestionowane zabawki to:

 • zabawka lalka w wannie ITM.NO.00-34086, kod kreskowy: 5906160234086, Made in China, importowana przez firmę P.H. KRIS – TAEM Krzysztof Krzyżewski, ul. Długorzeczna 42, 03-044 Warszawa. Zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej (importer umieścił ostrzeżenie i znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”). Ponadto w związku z tym, że umieszczono informację „zabawka może zawierać małe elementy „niebezpieczeństwo połknięcia”, zgodnie z punktem 8.1 normy PN-EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” zabawkę pobrano do badań o zaostrzonych parametrach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730 ze zm.) z uwagi na obecność elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, tj. ręce lalki oraz elementy wanny (obydwa kurki i zatyczka). Obecność małych części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1b cytowanej normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • zabawka tygrysek ITEM No.: 1983-6, kod kreskowy: 6825856198367, Made in China, importowana przez firmę D-F, ul. Nadrzeczna 14, 05-552 Wólka Kosowska. Zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej (importer umieścił ostrzeżenie i znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”). Ponadto w związku z tym, że umieszczono informację „zabawka może zawierać małe elementy, niebezpieczeństwo połknięcia”, zgodnie z punktem 8.1 cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01 zabawkę pobrano do badań o zaostrzonych parametrach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na obecność elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, tj. oczu zabawki. Obecność małych części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1b cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • zabawka smerf, kod kreskowy: 6825850113816, Made in China, importowana przez firmę X&L, ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska. Zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej (importer umieścił ostrzeżenie i znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”). Ponadto w związku z tym, że umieszczono informację „zabawka może zawierać małe elementy, niebezpieczeństwo połknięcia”, zgodnie z punktem 8.1 cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01 zabawkę pobrano do badań o zaostrzonych parametrach. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 cytowanego rozporządzenia z uwagi na obecność i odłączenie się od zabawki elementu mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części, tj. przyssawki wraz z mocującą ją linką. Obecność małych części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1b i 5.13a cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01). Ponadto stwierdzono, że zabawka nie jest zgodna z pkt 1.4.2 załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na rozerwanie szwów pomiędzy lewą nogą a korpusem oraz spodniami a korpusem, przez co dostępne stało się wypełnienie z materiału włóknistego. Dostępność wypełnienia z materiału włóknistego może stwarzać ryzyko uduszenia przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych (pkt 5.2c cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • zabawka lalka TG365273, kod kreskowy: 5902280878711, Made in China, importowana przez firmę TOYS GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żyzna 58 c, 42-202 Częstochowa. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na odłączenie się w trakcie badania elementów (oczy lalki) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Obecność małych części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1b cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • zabawka lalki TG365094, kod kreskowy: 5902280878575, Made in China, importowana przez firmę TOYS GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żyzna 58 c, 42-202 Częstochowa. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na odłączenie się w trakcie badania elementów (oczy lalki i guziki przy ubranku) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Obecność małych części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1b cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • zabawka pluszowy koń w torbie ITEM NO. HTJ1045, kod kreskowy: 8033113104503, Made in China, importowana przez firmę PW NORIMPEX, ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra (obecnie NORIMPEX Sp. z o.o. Sp.k.). W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 cytowanego rozporządzenia z uwagi na obecność elementów (odłączalnych gumek) mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Obecność małych części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1a cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • lalka szmaciana o kodzie kreskowym 5902444015075, no-1001507, wyprodukowana w Chinach, importowana przez: NORIMPEX Sp. z o.o., Sp.k. ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra. W wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na rozerwanie szwu na czapce i poluźnienie szwu ręcznego na plecach przez co dostępne stało się wypełnienie z materiału włóknistego. Dostępność wypełnienia z materiału włóknistego może stwarzać ryzyko uduszenia przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych (pkt 5.2c cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • zabawka telefonik – pojazd o kodzie kreskowym 5906722050734, ITM. NO. 00-50734, no.769-1K wyprodukowana w Chinach, importowana przez PH. KRIS – TAEM Krzysztof Krzyżewski, ul. Długorzeczna 42, 03-044 Warszawa. Zaistniała wątpliwość kwalifikacji zabawki do określonej grupy wiekowej (importer umieścił ostrzeżenie i znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku „nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”). Ponadto w związku z tym, że umieszczono informację „zabawka może zawierać małe elementy, niebezpieczeństwo połknięcia”, zgodnie z punktem 8.1 cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01 telefonik pobrano do badań o zaostrzonych parametrach. W wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.1, załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na zawyżoną długość linki do pociągania (było 363,0 mm, zamiast do 220 mm), co stwarza ryzyko uduszenia wskutek zadzierzgnięcia się linki wokół szyi dziecka (5.4b cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01). Ponadto stwierdzono, że zabawka nie jest zgodna z pkt 1.5, załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na zaniżoną grubość folii stanowiącej opakowanie zewnętrzne zabawki, co stwarza ryzyko odcięcia dopływu powietrza przez zewnętrzne zatkanie dróg oddechowych (pkt 6a cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01). Ustalono także, że telefonik nie jest zgodny z pkt 1.14, załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na przekroczenie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego (badanie wykazało 83,79 dB podczas gdy dla zabawek kategorii I nie może przekraczać 80 dB), co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu poprzez przekroczenie maksymalnych wartości hałasu impulsowego i ciągłego (pkt 4.20.2.8 cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01);
 • maskotka shimmer o kodzie kreskowym 6920171110053. Zabawka nie posiadała oznaczeń odnośnie producenta i importera oraz nie przedłożono na nią deklaracji zgodności. Ponadto z oględzin wynikało, że zabawka posiadała ozdobę plastikową imitującą kamień szlachetny w związku z tym zaistniała wątpliwość, co do bezpieczeństwa w zakresie dostępności małych elementów. W związku z tym zabawkę pobrano do badań laboratoryjnych na zgodność z wymaganiami pkt 5.1 i 5.2 normy PN-EN 71-1:2015-01.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 cyt. rozporządzenia z uwagi na obecność małego elementu (odłączeniu uległ plastikowy klejnocik) mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części. Obecność małej części może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1b cyt. normy PN-EN 71-1:2015-01).

Podczas przeprowadzonych badań laboratoryjnych zabawki lalka na baterie ITM.NO.00-83701, kod kreskowy: 5906160283701, niezgodności nie stwierdzono.

Do Laboratorium w Łodzi skierowano do badań laboratoryjnych 8 próbek zabawek, pod kątem występowania: ftalanów (6) oraz substancji chemicznych (2). Dwie próby były próbami dodatkowymi i jako zakres podano badanie substancji chemicznych (Procedura Badawcza PB Nr 6/AI). W jednym przypadku było to zgłoszenie konsumenta, a w drugim zabawka wydzielała intensywny nieprzyjemny zapach. Wyniki badań otrzymano na 7 z ww. próbek zabawek.

Oczekujemy jeszcze na wyniki badań laboratoryjnych 1 próbki zabawek pobranej w związku ze zgłoszeniem konsumenta (w zakresie występowania substancji chemicznych - kredki wykręcane pachnące cukierkami kod kreskowy: 5609288125037 nr partii 264/18 model 41233).

Zakwestionowana zabawka to:

 • - lalka o kodzie kreskowym 5902650230491, symbol produktu: 6589490, no. T2068, wyprodukowana w Chinach, importowana przez: STAR Development Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg. W wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego stwierdzono w głowie lalki, zawyżoną zawartość ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), która wynosiła 30,1% ±3,4%. W związku z tym zabawka nie jest zgodna z § 5 ust. 1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730 ze zm.),
 • - lalka o kodzie kreskowym 5906160203099 ITEM NO 00-03099 wyprodukowana w Chinach, importowana przez: P.H. KRIS-TEAM Krzysztof Krzyżewski, ul. Długorzeczna 42, 03-044 Warszawa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w ręce lalki zawyżoną zawartość ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), która wynosiła 3,5% ±0,56% oraz ftalanu dibutylu (DBP), która wynosiła 0,170% ±0,028%. W związku z tym zabawka nie jest zgodna z § 5 ust. 1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730 ze zm.),
 • - auto monster o kodzie kreskowym 5906160287389 ITEM NO 00-87389 wyprodukowana w Chinach, importowana przez: P.H. KRIS-TEAM Krzysztof Krzyżewski, ul. Długorzeczna 42, 03-044 Warszawa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zawyżoną zawartość ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), która wynosiła 2,72% ±0,44%. Ponadto stwierdzono zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, i tak: Benzo(a)piren (BaP) powyżej 10mg/kg, Benzo(e)piren (BeP) powyżej 10mg/kg, Benzo(a)antracen (BaA) powyżej 10mg/kg, Chryzen (CHR) powyżej 10mg/kg, Benzo(b)fluoranten (BbF) powyżej 10mg/kg, Benzo(j)fluoranten (BjF) 6,8mg/kg, Benzo(k)fluoranten (BkF) 3,4mg/kg, Dibenzo(a,h)antracen (DbahA) powyżej 10mg/kg. W związku z tym zabawka nie jest zgodna z § 5 ust. 1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730 ze zm.).

Badaniom w zakresie występowania ftalnów poddano także: lalkę syrenka o kodzie kreskowym 590260232907, symbol produktu: 6819589, gniotka o kodzie kreskowym 5902553814552, TG 405312, A061482, gniotka ITEM NO. 964201 o kodzie kreskowym 5901271208506 oraz lalkę NO. LY-2602 o kodzie kreskowym 5902553801705. W wyniku badań laboratoryjnych w żadnej zabawce nie stwierdzono obecności ftalanów.

Działania Inspekcji Handlowej: W przypadku niezgodności o charakterze formalnym,
które można łatwo wyeliminować, inspektorzy IH występowali do przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań (łącznie przesłano 22 pisma). Ponadto przesłano 4 pisma do przedsiębiorców w celu poinformowania ich o nieprawidłowościach innych niż niezgodności formalne (np. umieszczenie na zabawkach ostrzeżeń sprzecznych z przewidywanym ich użytkowaniem, tj. nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat).

Działania UOKiK: W przypadku 1 zabawki (lalka o kodzie kreskowym 5902650230491, symbol produktu: 6589490, no. T2068) wydano decyzję zakazującą udostępniania zabawki, a w przypadku 10 zabawek inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK akta kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego przeciwko wprowadzającym zabawki do obrotu, a w przypadku 2 zabawek zostaną skierowane w najbliższym czasie.

Wnioski:

Ustalenia kontroli wskazują, że w obrocie handlowym znajduje się wiele zabawek, które w oznaczeniach posiadają informację o szczególnych zagrożeniach do ostrzeżenia dotyczącego wieku: „małe elementy”. W rzeczywistości niewiele z nich posiada takie elementy w swojej konstrukcji. Informacja taka stanowi problem w przypadku wskazania właściwej grupy wiekowej, bowiem należałoby wówczas taką zabawkę pobrać do badań laboratoryjnych.

Bieżące kontrole w dalszym ciągu potwierdzają występowanie nieprawidłowości w oznaczeniach dotyczących danych producenta, nieumieszczania przed treścią ostrzeżeń słowa „ostrzeżenie”, niezasadnego umieszczania ostrzeżeń „0-3”, nieprawidłowo wystawianych deklaracji zgodności.

W obecnym kwartale w wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 12 zabawek (70,58%) na 17 zbadanych. Zabawki zakwestionowano pod względem niezgodności konstrukcyjnych (9) i obecności fatalanów oraz WWA (łącznie 3). Przy czym należy wziąć pod uwagę fakt, że nadal nie mamy z laboratoriów wyników badań na 2 zabawek. Tak duży odsetek zakwestionowanych zabawek świadczy o tym, że do Polski nadal trafiają zabawki nie spełniające wymagań.

W związku z tym wskazane jest dalsze prowadzenie kontroli w tym zakresie.

INNE INFORMACJE: do tutejszego inspektoratu wpłynął wniosek z Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie wydania opinii dotyczącej zabawek świecących zawieszek
na plastikowych łańcuszkach (koralikach) – 5 rodzajów (pszczółka, serce, Myszka Miki, Minionek, żaba). Ww. zabawki zostały pobrane do badań laboratoryjnych w Mazowieckim Urzędzie Celno–Skarbowym w Warszawie Dział Centralne Laboratorium Celno–Skarbowe.

Badania wykazały, że:

 • - w 4 próbkach zabawek oznaczona zawartość ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) przekraczała dopuszczalną ilość (0,1 % mas.), jaką mogą zawierać zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, określoną w załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.). I tak wykryta ilość ftalanów w poszczególnych zabawkach to: pszczółka 22,87±3,52%, serce 24,80±3,81%, Minionek 13,53±2,08%, żaba 21,88±3,36%,
 • - we wszystkich próbkach zabawek stwierdzono obecność estru bis (2 - metylopropylowego) kwasu 1, 2 – benzenodikarboksylowego (ftalanu bis 2-metylopropylu)/DIBP) – substancji chemicznej, wymienionej w załączniku XIV do ww. rozporządzenia, jako działająca szkodliwie na rozrodczość (kategoria 1B) oraz estru bis (2-etyloheksylowego) kwasu 1, 4 – benzenodikarboksylowego (tereftalanu bis (2-etyloheksylu)/DEHT) – substancji chemicznej, której zastosowanie nie jest zabronione zgodnie z ww. rozporządzeniem,
 • - w próbkach zabawek nie stwierdzono obecności bisfenolu A.

Wysokie stężenie ftalanów może wywoływać bardzo poważne konsekwencje, przede wszystkim zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego. Jest to zwłaszcza niebezpieczne dla dzieci. Ekspozycja na ftalany prowadzi do wystąpienia wcześniejszego dojrzewania dziewczynek, zaburzeń w rozwoju męskich narządów płciowych w łonie matki, czy zmniejszenia produkcji nasienia u chłopców. Nadmiar tych związków zwiększa także ryzyko zachorowania na alergię, astmę, a nawet nowotwory. Powoduje zaburzenia w pracy wątroby, czy nerek.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zabawki świecące zawieszki na plastikowym łańcuszku z koralikami, tj.:

 • - pszczółka, serce, Minionek, żaba w zakresie wykonanych badań nie są zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730) i załącznikiem nr 1 (pkt 3.1.1) do ww. rozporządzenia z uwagi na stwierdzenie zawartości ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) przekraczającej dopuszczalną ilość (0,1 % mas.) jaką mogą zawierać zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci,
 • - pszczółka, serce, Myszka Miki, Minionek, żaba w zakresie wykonanych badań nie są zgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r., poz. 1730) i załącznikiem nr 1 (pkt 3.1.1) do ww. rozporządzenia z uwagi na stwierdzenie obecności estru bis (2 - metylopropylowego) kwasu 1, 2 – benzenodikarboksylowego (ftalanu bis 2-metylopropylu) /DIBP).

CIEKAWE PRZYPADKI, NOWE KATEGORIE ZABAWEK

Nie występowały w czasie kontroli sytuacje, które można byłoby określić jako szczególnie ciekawe przypadki. Nie zauważono nowych kategorii zabawek.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 15-12-2018 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2018 13:20