Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 11 kontroli.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznania.

 

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną. Kontrolowano hurtownie, sklepy sieci handlowych, sklepy specjalistyczne i inne sklepy detaliczne w Szczecinie, Choszcznie, Koszalinie, Kołobrzegu, Mielnie.

 

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 116 partii herbaty oraz kawy naturalnej
i jej ekstraktów, z czego zakwestionowano 15 partii, co stanowi 12,9% zbadanych partii.

Zbadano 70 partii herbaty, z czego zakwestionowano 5 partii
oraz 46 partii kawy naturalnej i jej ekstraktów, z czego zakwestionowano 10 partii.

 

Kontrolą objęto:

·            22 partie herbaty czarnej, z czego zakwestionowano 1 partię, co stanowi 4,5% zbadanych partii,

·            4 partie herbaty czarnej z dodatkami nie kwestionując badanych partii,

·            11 partii herbaty zielonej nie kwestionując badanych partii,

·            5 partii herbaty zielonej z dodatkami nie kwestionując badanych partii,

·            2 partie herbaty Yerba mate nie kwestionując badanych partii,

·            5 partii herbaty Rooibos nie kwestionując badanych partii,

·            12 partii herbaty owocowej, z czego zakwestionowano 4 partie, co stanowi 33,3% zbadanych partii,

·            7 partii herbaty ziołowej nie kwestionując badanych partii,

·            2 partie innej herbaty (w tym 1 partię herbaty czerwonej Pu ErH Crem i 1 partię herbaty białej liściastej Grenadyna) nie kwestionując badanych partii,

·            9 partii kawy naturalnej ziarnistej, z czego zakwestionowano
3 partie, co stanowi 33,3% zbadanych partii,

·            19 partii kawy naturalnej mielonej, z czego zakwestionowano
3 partie, co stanowi 15,8% zbadanych partii,

·            18 partii ekstraktów kawy, z czego zakwestionowano 4 partie, co stanowi 22,2% badanych partii.

 

W hurtowniach zbadano 32 partie herbaty oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów, kwestionując 11 partii, co stanowi 34,4 % zbadanych partii. W sklepach wielkopowierzchniowych zbadano 19 partii ww. produktów, kwestionując 2 partie, co stanowi 10,5% zbadanych partii. W sklepach specjalistycznych zbadano ogółem 23 partie ww. produktów , nie kwestionując badanych partii. W pozostałych placówkach detalicznych zbadano ogółem 42 partie ww. produktów,
z czego zakwestionowano 2 partie, co stanowi 4,8 % zbadanych partii.

 

 

I          JAKOŚĆ  HERBATY  ORAZ  KAWY  NATURALNEJ  I  JEJ  EKSTRAKTÓW

 

Badania jakościowe herbaty przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Warszawie natomiast kawy naturalnej i jej ekstraktów w laboratorium jw. w Katowicach. Oceny cech organoleptycznych i fizykochemicznych, dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

 

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano 20 partii herbaty i kawy naturalnej i jej ekstraktów, w tym 10 partii herbaty oraz 10 partii kawy naturalnej i jej ekstraktów. W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 1 partię herbaty liściastej i 1 partię kawy naturalnej mielonej, tj.:

 

·            „Herbatę liściastą Madras czarną” 100g, która nie była zgodna z wymaganiami zawartymi w normie PN-ISO 3720:1997 deklarowanej na opakowaniu (i w deklaracji zgodności z dnia 20-08-2009) ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne wygląd: liście siekane, cięte, w przeważającej części około 1÷2mm,

·            „Kawę naturalną mieloną 100%-” 500g, która nie odpowiadała wymaganiom zawartym w „Opisie produktu” dostarczonym przez producenta ze względu na niewłaściwy smak i zapach, tj. gorzki z wyraźnym posmakiem spalenizny, bez żadnego aromatu typowego dla kawy naturalnej.

 

Ww. produkty oferowano do sprzedaży w sklepie sieciowym w Szczecinie.

                                                                                                       

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 07 maja 2009roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740) w zakresie ilości rzeczywistej w stosunku do deklaracji producenta umieszczonej na etykiecie opakowania jednostkowego.

Nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

 

II         OZNAKOWANIE  HERBATY  ORAZ  KAWY  NATURALNEJ  I  JEJ EKSTRAKTÓW

 

Badaniem objęto 116 partii herbaty oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów, w tym 99 partii herbaty oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów w opakowaniach jednostkowych oraz 17 partii ww. produktów oferowanych do sprzedaży luzem. W trakcie kontroli zakwestionowano 2 partie herbat w opakowaniach jednostkowych, co stanowi 2,7 % zbadanych partii oraz 9 partii kaw i jej ekstraktów, co stanowi 14,9% badanych partii.

 

W oznakowaniu kwestionowanych artykułów żywnościowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

·        brak uwidocznienia jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim na opakowaniach jednostkowych 9 partii kawy naturalnej i jej ekstraktów, tj. w:

 

Ww. kawy oferowano do sprzedaży w hurtowni w Szczecinie. Importerem ww. kawy na rynek polski była firma ze Szczecina.

 

·            wprowadzanie w błąd konsumenta, co do charakterystyki środka spożywczego w 2 partiach herbaty owocowej, tj. w:

-        1 partii „Malinowej Herbaty owocowej” - ww. producent zadeklarował „herbatę owocową” jako „malinową”. Oznakowanie sugeruje konsumentowi, iż jest to herbata malinowa poprzez zastosowanie znacznie większej czcionki dla słów „malinowa” w stosunku do pozostałych informacji umieszczonych na opakowaniu. Natomiast z podanego na opakowaniu składu nie wynika, że jest to herbata malinowa gdyż owoce malin występują w ilości 0,5% - na ostatnim miejscu w składzie oraz zastosowano do jej produkcji aromaty. Zadeklarowane w składzie (w kolejności) składniki to: kwiat hibiskusa, jabłko, owoc dzikiej róży, owoc bzu czarnego, aromaty, owoc maliny (0,5%).

-        1 partii „Poziomkowej Herbaty owocowej” - ww. producent zadeklarował „herbatę owocową” jako „poziomkową”. Oznakowanie sugeruje konsumentowi, iż jest to herbata poziomkowa poprzez zastosowanie znacznie większej czcionki dla słów „poziomkowa” w stosunku do pozostałych informacji umieszczonych na opakowaniu. Natomiast z podanego na opakowaniu składu nie wynika, że jest to herbata poziomkowa gdyż owoce poziomki występują w ilości 0,1% - na ostatnim miejscu w składzie oraz zastosowano do jej produkcji aromaty. Zadeklarowane w składzie (w kolejności) składniki to: kwiat hibiskusa, owoc dzikiej róży, jabłko, owoc aronii, aromaty, owoc czarnej porzeczki, skórka cytryny, liść jeżyny, skórka pomarańczy, owoc poziomki (0,1%).

Były to herbaty jednego producenta.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania herbaty i kawy naturalnej oferowanej do sprzedaży luzem w sklepach specjalistycznych.

 

III       PRZESTRZEGANIE  AKTUALNOŚCI  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI.

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości oferowanej do sprzedaży herbaty oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w Szczecinie.

Kontrolą objęto 116 partii herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów, z czego zakwestionowano 2 partie herbaty owocowej po upływie daty minimalnej trwałości (51 i 111 dni).

Przedsiębiorca w trakcie kontroli wycofał z obrotu ww. herbaty.

 

 

IV        WARUNKI  I  SPOSÓB  PRZECHOWYWANIA.

 

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość przechowywania oferowanej do sprzedaży herbaty oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów zgodnie z zaleceniami producentów oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L139 z 30.04.2004 s.1-sprostowanie, Dz. U. L 153 z 12.6.2008, str.42).

Badaniem objęto 116 partii ww. produktów o wartości 13488 złotych. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

 

V         PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW  USTAWY  O  BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI  I  ŻYWIENIA

 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) przechowywali i udostępniali na żądanie kontrolujących aktualne orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio sykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

 

Ponadto sprawdzono:

Przed rozpoczęciem kontroli u 8 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Przyrządy pomiarowe służące do sprawdzenia rzetelności posiadały aktualne cechy legalizacji.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

·         nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 150 złotych;

·         skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

·         skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do producentów i 1 wystąpienia do importera,

·         przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,

·         przesłania 2 informacji do Inspekcji Sanitarnej dotyczącej produktów przeterminowanych

      oraz braku oznaczeń w języku polskim,

·         przesłania 1 informacji do UOKiK dotyczącej 2 partii herbat owocowych, które
      oznakowaniem wprowadzają w błąd konsumenta z podejrzeniem czynu nieuczciwej    praktyki rynkowej,

·         przesłania 1 zawiadomienia do przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania w sprawie uiszczenie kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli zostaną:

·         skierowane materiały z 2 spraw do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-11-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2009 10:20