Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku 2012r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 16 kontroli u 15 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych.

W przypadku 9 przedsiębiorców na podstawie przepisu art. 79a ust. 5 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli w związku z koniecznością przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia polegającego na  braku uwidocznienia w cenniku nazw i ilości nominalnych oraz daty jego wystawienia, co stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 ze zm.), stosowaniu wag z nieaktualną cechą legalizacji lub bez cechy legalizacji, co stanowi wykroczeniez art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r. nr 243, poz. 2441 ze zm.), stwierdzonych w toku prowadzonych czynności kontrolnych. Ponadto u  1 przedsiębiorcy przeprowadzono ponowną kontrolę w związku z zakwestionowaniem produktu w wyniku badań laboratoryjnych.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w: Międzyzdrojach, Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Kretominie, Kołobrzegu, Darłowie.   

Placówki do kontroli typowano według własnego rozeznania oraz informacji przesłanych od konsumentów i wyemitowanego materiału telewizyjnego.

 

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie kontroli przedstawiały się następująco:

 

RZETELNOŚĆ OBSŁUGI (SPRZEDAŻY)    

 

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli dokonano u wszystkich przedsiębiorców. Nierzetelność obsługi stwierdzono u 1 przedsiębiorcy albowiem sprzedawczyni przy sprzedaży towaru oszukała nabywcę co do rodzaju, tj. sprzedała napar kawy mielonej dla którego w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że napar kawy pod względem zawartości surowca wykazał po uwzględnieniu tolerancji i niepewności niedobór o 0,2g (przy deklaracji 1 napar- 150ml) na wartość 0,01zł.

Powyższe stanowi naruszenie i wykroczenie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz.275 ze zm.).

Wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 134 § 1 Kodeks Wykroczeń zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 Kodeks Wykroczeń.

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że stwierdzone uchybienia zostały usunięte a barmanka została przeszkolona w parzeniu kawy.

 

 PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnychw świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży zbadano u wszystkich przedsiębiorców w odniesieniu do produktów z zakupu kontrolnego. Informacje dotyczące produktów będących przedmiotem zakupu kontrolnego uwidocznione w cenniku umożliwiały łatwą identyfikację cen z towarami zgodnie z §5 ust. 4  ww. rozporządzenia.

 

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono w przypadku 10 przedsiębiorców:

- Bar w Świnoujściu (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeks Wykroczeń.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że stwierdzone uchybienia usunął zgodnie z przepisami prawa.

 

- Pizzeria Pub w Świnoujściu (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

Skierowano  wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że zalecane zmiany w cennikach są w trakcie realizacji.

 

- Restauracja Club w Świnoujściu (rozszerzono zakres kontroli),  gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów gorących, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.

 

- Restauracja w Pobierowie (rozszerzono zakres kontroli),  gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 §1 Kodeks Wykroczeń.

Skierowano  wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte.

 

- Restauracja w Rewalu (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej przy daniach ciepłych i napojach gorących, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

Skierowano  wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że stwierdzone przez inspektorów uchybienia zostały usunięte.

 

- Pub&Restaurant w Świnoujściu (rozszerzono zakres kontroli),  gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeks Wykroczeń.

Skierowano  wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowano, iż nieprawidłowości zostały niezwłocznie usunięte  zgodnie z przepisami prawa.

 

- bar w Ustroniu Morskim (kontrola na zawiadomienie),gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej napojów gorących, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Wydano w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej. Niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno porządkowe.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

 

- Bar w Dąbkach(rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw w tym ilości głównego składnika, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, niepełne nazwy wyrobów tzn. podano nazwę ryby nie podając w jakiej formie jest serwowana (np. filet, tusza), co stanowi naruszenie przepisu z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Wydano w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej. Niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno porządkowe.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

 

- smażalnia ryb w Kołobrzegu(rozszerzono zakres kontroli),gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej napojów gorących i ilości nominalnych głównego składnika potraw wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

Skierowano  wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

- restauracja w Darłowie (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było uwidocznienia pełnych nazw przy napojach bezalkoholowych i piwie, brak uwidocznienia cen i ilości nominalnych przy napojach i piwie oraz brak daty wystawienia cennika, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Wydano w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej. Niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno porządkowe.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1Kodeks Wykroczeń.

 

 

JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Do badań laboratoryjnych u 6 przedsiębiorców pobrano 15 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Poznaniu zakwestionowano 1 próbę.

Dotyczyło to przedsiębiorcy w Rewalu, gdzie stwierdzono w wyniku badań laboratoryjnych naparu kawy (kawa mielona MK Cafe Premium), pobranej z zakupu kontrolnego, że badany napar kawy pod względem zawartości surowca wykazał niedobór o 0,2g na kwotę 0,01zł (po uwzględnieniu tolerancji i niepewności). Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r.,Nr 187,poz.1577 ze zm.).

Skierowano do przedsiębiorcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zostanie wydana decyzja o kosztach badań laboratoryjnych  produktu.

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że stwierdzone uchybienia zostały usunięte a barmanka została przeszkolona w parzeniu kawy.

 

 

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ OKRESÓW JEJ TRWAŁOŚCI

 

W trakcie kontroli u wszystkich przedsiębiorców sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów kulinarnych oraz produktów oferowanych do sprzedaży, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 r., s.1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 153 z 12.06.2008 r., s.42). Nieprawidłowościstwierdzono u 2 przedsiębiorców, tj.:

 

-restauracja w Darłowie, gdzie stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązku segregacji asortymentowej, ponieważ w urządzeniach chłodniczych przechowywano razem w nie przykrytych pojemnikach, ugotowany wcześniej i znajdujący się w wodzie makaron, żurek, sos do spaghetti, ogórki kiszone, sos do ryby po grecku, ugotowane jajka, surówki, twaróg, śmietanę, ciasto na placki ziemniaczane, lody, frytki i mięso drobiowe.

Wydano w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej. Niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno porządkowe, poprzez właściwą segregację towarów.

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarnych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

- Bar w Dąbkach, gdzie stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązku segregacji asortymentowej, ponieważ w urządzeniach chłodniczych przechowywano razem świeże mięso drobiowe, wędliny, parówki, zupy, zapiekanki, pierogi, ugotowany wcześniej makaron.

Wydano w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej. Niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno porządkowe, poprzez właściwą segregację towarów.

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarnych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia surowców i środków spożywczych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Badaniem objęto 132 partie różnych towarów z czego zakwestionowano 2 partie u przedsiębiorcyw Dąbkach, gdziestwierdzono w obrocie2 partie przypraw ziołowych po upływie daty minimalnej trwałości (o 123 i 122 dni po dacie).       

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowym  za wykroczenia z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu w trakcie kontroli i zagospodarowano we własnym zakresie.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano  właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

 

 INNE ZAGADNIENIA

Sprawdzając przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z ze zm.) nieprawidłowość stwierdzono u 3 przedsiębiorców:

- w Ustroniu Morskim (kontrola na zawiadomienie), podczas kontroli w użytkowaniu baru stwierdzono narzędzie pomiarowe- wagę z nieaktualną cechą legalizacji „CE 07”, co stanowi naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r. nr 243, poz. 2441 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej dotyczące usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego. Wagę zalegalizowano w trakcie kontroli.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie Urząd Miar.                                 

 

- w Kołobrzegu (kontrola na zawiadomienie), podczas kontroli w użytkowaniu smażalni stwierdzono narzędzia pomiarowe- wagi z nieaktualnymi cechami legalizacji „CE 06” i „VI 05”, co stanowi naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r. nr 243, poz. 2441 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej dotyczące usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego. Wagi zalegalizowano w trakcie kontroli.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie Urząd Miar.

 

- w Kołobrzegu (rozszerzono zakres kontroli), podczas kontroli w użytkowaniu smażalni stwierdzono narzędzie pomiarowe- wagę bez cechy legalizacji co stanowi naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach.

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie Urząd Miar.

 

Ponadto podczas kontroli uprzedsiębiorcy w Dąbkach stwierdzono podmianę asortymentową ryby tj. w cenniku uwidoczniona była sola natomiast na stanie magazynowym stwierdzono limandę żółtopłetwą.

Wydano w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej. Niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno porządkowe.

 

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 

W zakresie kontroli obejmującym:

 • identyfikowalność towarów;
 • prawidłowość oznakowania towarów
 • wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 • identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy;
 • orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm.);
 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);
 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. nr 108, poz. 626 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie oznakowania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2010r. nr 160, poz. 1074 ze zm.),

 

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • ukarania 11 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 2600 zł za wykroczenie z:

-       art. 137§ 1Kodeks Wykroczeń,

-       art. 100 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-       art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach,

 • wydania w trakcie kontroli 7 żądań ustnych dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,
 • przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzonych uchybień sanitarno – porządkowych oraz  nieprzestrze gania aktualności dat minimalnej trwałości,
 • skierowania wystąpień pokontrolnych do 6 przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • zastosowanie 1 pouczenia na zasadzie art. 41 Kodeks wykroczeń za popełnienie wykroczenia z art. 134 § 1 Kodeks Wykroczeń,
 • skierowania 1 zawiadomienia do przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o kosztach badań laboratoryjnych,
 • przesłania 3 informacji do Urzędu Miar.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-11-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 21-11-2012 15:04