Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 6 kontroli u 6 przedsiębiorców w tym jednego prowadzącego sprzedaż hurtową i pięciu przedsiębiorców  prowadzących sprzedaż  detaliczną.

Podczas ww. kontroli pobrano próbki wyrobów do badań laboratoryjnych.

Kontrolą objęto sześciu przedsiębiorców.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami – badania  laboratoryjne.

W celu sprawdzenia wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami, do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek niżej wymienionych wyrobów:

  • kolczyki srebrne – 2 pary (na zawartość kadmu i ołowiu),
  • mydelniczka żelka (na zawartość kadmu),
  • rękawiczki damskie skórzane (na zawartość chromu VI),
  • przewijak niemowlęcy (na zawartość ftalanów),
  • biżuteria sztuczna – naszyjnik, (na zawartość kadmu i ołowiu),
  • pierścionek wykonany z metalu w kolorze srebrnym z oczkiem truskawkowym - biżuteria sztuczna (na zawartość niklu).

         

Przeprowadzone badania fizyko-chemiczne ww. wyrobów w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. UE L 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.) wykazały, że w badanych wyrobach nie zostatały przekroczone zawartości ww. substancji niebezpiecznych.

 

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 6 skontrolowanych przedsiębiorców (w tym spółka cywilna) czterech zgłosiło prowadzoną działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a trzech przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ustalono, że prowadzona działalność gospodarcza była zgodna z zarejestrowanym zakresem.

Ponadto w czasie prowadzonych kontroli sprawdzono prawidłowość uwidocznienia cen przy oferowanych do sprzedaży produktach w zakresie przestrzegania przepisów:

  • ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z 09.12.2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy. Ustalono, że przy towarach pakowanych, przeznaczonych  do  sprzedaży według objętości lub masy,  nie  uwidoczniono  cen jednostkowych – co naruszało art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r.

W trakcie kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie  brakujących cen jednostkowych na wywieszkach umocowanych na wyrobach.

U pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ustalenia z kontroli (dotyczące uwidaczniania cen) dały podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014, poz. 915 ze zm.) w wysokości 330 zł.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej    w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 27-03-2017 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2017 09:59