herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Archiwum ogłoszeń Mariola Cieśla 2008-05-14 10:11:50
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne Mariola Cieśla 2008-05-14 10:11:20
LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE DO UBIEGANIA SI? O STANOWISKO REFERENTA WYDZIALE KONTROLI ARTYKU?ÓW ?YWNO?CIOWYCH OG?OSZENIE NR 85101 Z DNIA 15.04.2008 r. Mariola Cieśla 2008-05-14 10:10:08
LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE DO UBIEGANIA SI? O STANOWISKO REFERENTA WYDZIALE KONTROLI ARTYKU?ÓW NIE?YWNO?CIOWYCH I US?UG OG?OSZENIE NR 85085 Z DNIA 15.04.2008 r. Mariola Cieśla 2008-05-14 10:07:42
LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE DO UBIEGANIA SI? O STANOWISKO REFERENTA WYDZIALE KONTROLI ARTYKU?ÓW NIE?YWNO?CIOWYCH I US?UG OG?OSZENIE NR 85085 Z DNIA 15.04.2008 r. Mariola Cieśla 2008-05-14 10:04:09
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościwych i Usług (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-05-14 10:02:55
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-05-14 10:02:23
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-04-16 13:35:53
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościwych i Usług (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-04-16 13:35:28
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-04-16 13:34:18
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościwych i Usług (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-04-16 13:31:39
Stanowisko referenta ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościwych i Usług (do 30 kwietnia 2008) Mariola Cieśla 2008-04-16 13:30:06
Stanowisko od referenta w Wydziale kontroli Artykułów Żywnościowych (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-16 13:25:37
Stanowisko od referenta ds kontroli w Zespole Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-16 13:25:02
Archiwum ogłoszeń Mariola Cieśla 2008-04-16 13:24:02
Stanowisko od referenta ds kontroli w Zespole Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-16 13:23:06
Stanowisko od referenta ds kontroli w Zespole Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-01 09:01:36
Stanowisko od referenta w Wydziale kontroli Artykułów Żywnościowych (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-01 08:59:07
Stanowisko od referenta ds kontroli w Zespole Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-01 08:57:39
Stanowisko od referenta w Wydziale kontroli Artykułów Żywnościowych (oferty do 31.03.2008). Mariola Cieśla 2008-04-01 08:55:37
Informacje z realizacji zadań tut. Inspektoratu w IV kwartale i w II półroczu 2007r. Mariola Cieśla 2008-02-15 11:35:07
Informacje z realizacji zadań tut. Inspektoratu w IV kwartale i w II półroczu 2007r. Mariola Cieśla 2008-02-15 11:34:14
Informacje z realizacji zadań tut. Inspektoratu w III kwartale 2007 roku Mariola Cieśla 2008-02-15 11:31:26
Informacje z realizacji zadań tut. Inspektoratu w III kwartale 2007 roku Mariola Cieśla 2008-02-15 11:30:22
Zestawienie liczbowe wyników działalności polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-02-15 11:26:19
Zestawienie liczbowe wyników działalności polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-02-15 11:23:52
aaa - dokument usunięty Mariola Cieśla 2008-02-15 11:19:49
aaa - dokument usunięty Mariola Cieśla 2008-02-15 11:18:53
Organ i osoby sprawujące w nich funkcje Mariola Cieśla 2008-02-15 11:10:56
Dane teleadresowe Mariola Cieśla 2008-02-15 11:03:20
Dane teleadresowe Mariola Cieśla 2008-02-15 11:03:07
Dane teleadresowe Mariola Cieśla 2008-02-15 11:01:16
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-01-30 11:20:38
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-01-30 11:04:35
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-01-30 11:01:07
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi ( za rok 2007 ) Mariola Cieśla 2008-01-30 10:58:28
Informacja o wynikach kontroli jakości mleka i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych Mariola Cieśla 2008-01-30 10:54:00
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Mariola Cieśla 2008-01-30 10:52:19
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Mariola Cieśla 2008-01-30 10:50:52
Informacja o wynikach kontroli lampek choinkowych i girland świetlnych pod kątem spełniania zasadniczych wymagań. Mariola Cieśla 2008-01-30 10:44:35