herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-01-30 11:04:35
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Mariola Cieśla 2008-01-30 11:01:07
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi ( za rok 2007 ) Mariola Cieśla 2008-01-30 10:58:28
Informacja o wynikach kontroli jakości mleka i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych Mariola Cieśla 2008-01-30 10:54:00
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Mariola Cieśla 2008-01-30 10:52:19
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Mariola Cieśla 2008-01-30 10:50:52
Informacja o wynikach kontroli lampek choinkowych i girland świetlnych pod kątem spełniania zasadniczych wymagań. Mariola Cieśla 2008-01-30 10:44:35
Informacja dotycząca kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w IV kwartale 2007 r. Mariola Cieśla 2008-01-30 10:42:42
Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami Mariola Cieśla 2008-01-30 10:34:20
Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami Mariola Cieśla 2008-01-30 10:32:36
Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami Mariola Cieśla 2008-01-30 10:31:09
Informacja o wynikach kątroli kąpielisk w III kwartale 2007 r. Mariola Cieśla 2007-12-03 14:23:57
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań Mariola Cieśla 2007-12-03 14:21:19
Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych Mariola Cieśla 2007-12-03 14:17:24
Kontrola usług hotelarskich w III kwartale 2007 r. Mariola Cieśla 2007-12-03 14:13:08
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania małej gastronomii w okresie sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na smażalnie ryb Mariola Cieśla 2007-11-12 10:33:11
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania małej gastronomii w okresie sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na smażalnie ryb Mariola Cieśla 2007-11-12 10:33:09
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania sklepów z artykułami żywnościowymi zlokalizowanych na terenach wiejskich Mariola Cieśla 2007-11-12 10:32:50
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania sklepów z artykułami żywnościowymi zlokalizowanych na terenach wiejskich Mariola Cieśla 2007-11-12 10:30:57
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania małej gastronomii w okresie sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na smażalnie ryb Mariola Cieśla 2007-11-12 10:30:19
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania małej gastronomii w okresie sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na smażalnie ryb Mariola Cieśla 2007-11-12 10:26:08
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania małej gastronomii w okresie sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na smażalnie ryb Mariola Cieśla 2007-11-12 10:23:07
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania sklepów z artykułami żywnościowymi zlokalizowanych na terenach wiejskich Mariola Cieśla 2007-11-12 10:20:23
Organ i osoby sprawujące w nich funkcje Mariola Cieśla 2007-10-12 10:10:31
Dane teleadresowe Mariola Cieśla 2007-10-12 10:07:47
Informacja o wynikach kontroli organizacji kapielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego Mariola Cieśla 2007-09-04 14:16:19
Informacja o wynikach kontroli wybranych przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską Mariola Cieśla 2007-09-04 14:15:27
Informacja z kontroli u wybranych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług hotelarskich i realizujących czeki EUROREST Mariola Cieśla 2007-08-28 10:12:07
Informacja w wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Mariola Cieśla 2007-08-09 10:19:17
Informacja w wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Mariola Cieśla 2007-08-08 13:23:31
Struktura organizacyjna Mariola Cieśla 2007-08-06 11:05:27
Struktura organizacyjna Mariola Cieśla 2007-08-06 11:05:13
Organ i osoby sprawujące w nich funkcje Mariola Cieśla 2007-08-03 11:15:05
Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora, Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Mariola Cieśla 2007-08-03 11:14:42
Kompetencje Naczelników Wydziałów i Kierowników Zespołów Mariola Cieśla 2007-08-03 08:05:47
Kompetencje Naczelników Wydziałów i Kierowników Zespołów Mariola Cieśla 2007-08-03 07:57:44
Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora, Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Mariola Cieśla 2007-08-03 07:52:48
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Mariola Cieśla 2007-08-03 07:50:25
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego (przedłużacze i listwy zasilające) pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Mariola Cieśla 2007-08-02 11:17:57
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego (przedłużacze i listwy zasilające) pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Mariola Cieśla 2007-08-02 11:16:48