herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola jakości paliw ciekłych (IV 2008 r.) Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:12:55
Zestawienie liczbowe wyników działalności Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie i ośrodka zamiejscowego w Koszalinie za okres I półrocza 2008 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:12:45
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I półroczu 2008 roku. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:12:36
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:12:25
Informacja w zakresie ochrony nazwy pochodzenia Oscypek Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:12:13
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:11:54
Informacja dotycząca kontroli żywności w 2007 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:11:33
Informacje z realizacji zadań tut. Inspektoratu w IV kwartale i w II półroczu 2007r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:11:24
Informacje z realizacji zadań tut. Inspektoratu w III kwartale 2007 roku Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:11:12
Zestawienie liczbowe wyników działalności polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:11:02
Zestawienie liczbowe wyników działalności polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I półroczu 2007 roku Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:10:52
Informacja dotycząca kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w IV kwartale 2007 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:10:37
Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:10:23
Zestawienie wyników postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II półroczu 2007 roku Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:09:36
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi ( za rok 2007 ) Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:09:08
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi ( za rok 2007 ) Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:08:51
Informacja o wynikach kontroli jakości mleka i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:08:38
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:08:28
Informacja o wynikach kontroli lampek choinkowych i girland świetlnych pod kątem spełniania zasadniczych wymagań. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:08:16
Informacja dotycząca kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w IV kwartale 2007 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:08:05
Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o wydłużonej trwałości i bułki tartej oraz obrotu tymi produktami Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:07:53
Wyniki pracy z 2008 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:07:32
Informacja o wynikach kątroli kąpielisk w III kwartale 2007 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:04:41
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:04:30
Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:04:19
Kontrola usług hotelarskich w III kwartale 2007 r. Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:04:06
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania małej gastronomii w okresie sezonu letniego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na smażalnie ryb Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:03:55
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania sklepów z artykułami żywnościowymi zlokalizowanych na terenach wiejskich Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:03:46
Informacja o wynikach kontroli organizacji kapielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:03:35
Informacja o wynikach kontroli wybranych przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:03:23
Informacja z kontroli u wybranych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług hotelarskich i realizujących czeki EUROREST Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:03:13
Informacja w wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:03:02
Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:02:49
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego (przedłużacze i listwy zasilające) pod kątem spełniania zasadniczych wymagań Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:02:36
Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństa prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów włókienniczych Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:02:23
Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu wybranych urządzeń ciśnieniowych po kątem spełniania zasadniczych wymagań Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:02:11
Informacja z kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:01:58
Informacja o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:01:37
Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa rowerów i akcesoriów rowerowych Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:01:25
Informacja o prawidłowści obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi - za pierwsze półrocze 2007 Tomasz Wilkosz 2009-10-16 14:01:12