Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.88.2012 J-76

            Koszalin, dnia  20  listopada 2012r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  ………………………………………..      

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Nr akt kontroli ZBŻ.8361.88.2012

Upoważnienie nr 00010601; 00010611

 

 

Pani

Izabela Mazurek

wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą:

FH „ROSSA” Izabela Mazurek

ul. Kaszubska 10D

75-036 Koszalin

 

 

DECYZJA  J– 76/2012

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Izabeli Mazurek wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą FH „ROSSA” Izabela Mazurek w sklepie spożywczo-przemysłowym przy ul. Kaszubskiej 10D w Koszalinie, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej,tj.:

 

1.  Partii  napoju orzeźwiającego o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l, wyprodukowanego przez Baikal Getränke GmbH, Am Tempelhofem Berg 6, 10965 Berlin –  Kreuzberg, Dystrybutor BIOBOX - DANIEL HOZUMBEK, Pod Lipami 13, 41-940 Piekary Śląskie, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 28.03.2014, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-      § 6  ust. 1 pkt.1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie  znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku  z zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 z późn. zm.);

-     § 2 ust. 1pkt. 5 lit. a  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21.12.2000 r.  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.z 2005 r. Nr 187, poz.1577  z późn. zm.);

-  § 11 ust. 2rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków  spożywczych  (Dz.U. z 2007 r. Nr 137,  poz. 966  z późn. zm.);

 

2.  Partii pomidorów przetartych  „Piacelli” a` 680g, wyprodukowanych przez Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder/Austria, oznaczonych m.in. kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej GFG1 LE 222, nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

? § 11 ust. 2rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków  spożywczych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 137,  poz. 966  z późn. zm.); 

? § 2 ust. 1 pkt. 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z  2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

 

3. Partii słodkiego sosu z papryczką chili „ASIA GOLD” a`700 ml, wyprodukowanego przez Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder/Austria, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 15.06.2013 oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „2075”, nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt. 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z  2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

 

4. 3 partii przetworów rybnych wyprodukowanych przez Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria, w tym:

-   partii tuńczyka w sosie pomidorowym a’3x80 g, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 31.12.2012 oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej  L 257/12,

-   partii tuńczyka w słonej zalewie a’3x80 g, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 31.12.2015 oraz  kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej „L1188/11”,

-   partii sardynek w sosie pomidorowym a’3x115 g, oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości 21.12.2014 oraz  kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej  „LUC 362 K,

nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt. 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z  2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułow rolno-spożywczych

z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r., Nr 31, s. 1 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 23 i 25.05.2012 r. oraz 04 i 05.06.2012 r.  na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnienia Nr 00010601 i upoważnienia Nr 00010611, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Izabeli Mazurek wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą FH „ROSSA” Izabela Mazurek, zwanej dalej również „stroną”,w sklepie spożywczo-przemysłowym mieszczącym się w Koszalinie przy ul. Kaszubskiej 10D, w którym prowadzona jest sprzedaż internetowa za pośrednictwem serwisu Allegro.

 

W toku kontroli stwierdzono wprowadzanie do obrotu:

1.       partii napoju orzeźwiającego o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l  w ilości 15 opakowań o wartości 82,50 zł wyprodukowanego przez Baikal Getränke GmbH, Am Tempelhofem Berg 6, 10965 Berlin –  Kreuzberg, Dystrybutor BIOBOX - DANIEL HOZUMBEK; Pod Lipami 13, 41-940 Piekary Śląskie, nieodpowiadającego wymaganiom jakościowym zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości  handlowej artykułów  rolno-spożywczych   (Dz. U. z 2005r., nr  187,  poz. 1577 z późn. zm.), dalej również „ustawy o jakości”, z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. napoju:

- w wykazie składników podano nieprawidłową nazwę substancji dodatkowej, tj. „kwasek cytrynowy” zamiast „kwas cytrynowy” i nie podano  jej zasadniczej funkcji technologicznej, co było niezgodne z  § 6  ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), dalej również „rozporządzenia w sprawie znakowania”, w związku z zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1521 z późn. zm.);

- nie podano pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. nie podano pełnego adresu producenta, podano Baikal Getränke Gmbh-10965 Berlin zamiast Baikal Getränke GmbH, Am Tempelhofem Berg 6, 10965 Berlin –  Kreuzberg oraz nie podano imienia i nazwiska dystrybutora wprowadzającego do obrotu ww. artykuł rolno-spożywczy oraz jego adresu, podano Dystrybutor BIOBOX zamiast BIOBOX - DANIEL HOZUMBEK; Pod Lipami 13, 41-940 Piekary Śląskie, co było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowaniaw  związku z art. 7 ust.2, pkt 2 ustawy o jakości;

- podano nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości, tj. „Najlepiej spożyć przed końcem: 28.03.2014 r.” zamiast „Najlepiej spożyć przed:.....”, co było niezgodne z § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania;

2.      partii pomidorów przetartych  „Piacelli” a` 680g, w ilości 8 opakowań o wartości 36,00zł, oznaczonych m.in. kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej GFG1 LE 222, wyprodukowanych przez Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria,  które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułu rolno-spożwyczego:

- podano nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości tj. „Przydatne do spożycia co najmniej do: 31.12.2014 r.” zamiast „Najlepiej spożyć przed: ...”, co było niezgodne z § 11 ust. 2 rozporządzenia  w sprawie znakowania;

- nie podano pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta tj. nie podano pełnego adresu i nazwy producenta,  podano „Gunz, 6841 Mäder / Austria” zamiast Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria,co było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 5 lit a  rozporządzenia w sprawie znakowania w  związku z art. 7 ust.2, pkt 2 ustawy o jakości.

3.        partii  słodkiego sosu z papryczką chili „ASIA GOLD” a`700 ml w ilości 5 opakowań  o wartości  36,00zł, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 15.06.2013 oraz kodem      identyfikacyjnym partii produkcyjnej „2075” wyprodukowanego przez Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria,  który nie odpowiadał wymaganiom określonym w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a  rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy o jakości, z uwagi na to, że w jego oznakowaniu nie podano pełnej informacji w zakresie danych  identyfikujących producenta, tj. nie podano pełnego adresu i nazwy  producenta,  podano „Gunz, 6841 Mäder /Austria” zamiast Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria;

4.        3 partii przetworów rybnych ogólnej wartości  205,00 zł wyprodukowanych przez Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria, w tym:

-   partii tuńczyka w sosie pomidorowym a’3x80 g, w ilości 10 szt. o wartości 85,00 zł, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 31.12.2012 oraz kodem identyfikującym partię produkcyjną  L 257/12,

-   partii tuńczyka w słonej zalewie a’3x80 g, w ilości 10 szt. o wartości 85,00 zł, oznaczonego m.in. datą minimalnej trwałości 31.12.2015 oraz  kodem identyfikującym partię produkcyjną „L1188/11”,

-   partii sardynek w sosie pomidorowym a’3x115 g, w ilości 10 szt. o wartości 35,00 zł, oznaczonych m.in. datą minimalnej trwałości 21.12.2014 oraz  kodem identyfikującym partię produkcyjną   „LUC 362 K,

które nie odpowiadały wymaganiom określonym wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy o jakości z uwagi na to, że w oznakowaniu ww. artykułów rolno-spożywczych nie podano pełnych informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. nie podano pełnego adresu i nazwy producenta, podano „Gunz, 6841 Mäder/Austria” zamiast Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria.

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, pismem z dnia 09.11.2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę – Izabelę Mazurek, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia. Niemniej jednak przeanalizowano w toku niniejszego postępowania odpowiedź kontrolowanego na wystąpienie pokontrolne skierowane do niego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że kwestionowane artykuły rolno-spożywcze zostały natychmiast usunięte ze sprzedaży i przeznaczone na potrzeby własne. Powyższe stanowisko poddano ocenie pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania o czym niżej.

Na wystąpienie pokontrolne, pomimo wystosowanego ponaglenia, nie odpowiedział natomiast dystrybutor produktów.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) wprowadzane do obrotu artykuły rolno spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

W myśl natomiast przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007r. nr 137, poz. 966 z późn. zm.), zamieszczając w wykazie składników dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, biorąc pod uwagę rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych wymienione w  do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16). Ponadto zgodnie z zał. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. nr 232, poz. 1525 z późn. zm.), nazwa substancji dodatkowej o symbolu E 330 brzmi „kwas cytrynowy”.

W przypadku produktu o nazwie napój orzeźwiający o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l stwierdzono, że na opakowaniu w wykazie składników umieszczono substancję dodatkową E 330, bez podania jej zasadniczej funkcji technologicznej oraz podano nieprawidłową nazwę tej substancji tj. „kwasek cytrynowy” zamiast „kwas cytrynowy”. W związku z powyższym ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z załącznikiem 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

 

Ponadto zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. informacje dotyczące danych identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości, oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres. W myśl z kolei przepisu § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania, datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed ...”, jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...” w innych przypadkach.

 

W przypadku napoju orzeźwiającego o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l stwierdzono, że na jego opakowaniu uwidoczniono niepełną informację w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. nie podano pełnego adresu producenta, podano Baikal Getränke Gmbh-10965 Berlin zamiast Baikal Getränke GmbH, Am Tempelhofem Berg 6, 10965 Berlin –  Kreuzberg oraz nie podano imienia i nazwiska oraz adresu dystrybutora wprowadzającego ten środek spożywczy do obrotu, podano Dystrybutor BIOBOX zamiast BIOBOX - DANIEL HOZUMBEK; Pod Lipami 13, 41-940 Piekary Śląskie. Niepełną informację w zakresie danych identyfikacyjnych producenta, tj. brak jego pełnego adresu i nazwy stwierdzono również w przypadku partii  pomidorów przetartych  „Piacelli” a` 680g, partii słodkiego sosu z papryczką chili „ASIA GOLD” a’700 ml, tuńczyka w sosie pomidorowym a’3x80 g, tuńczyka w słonej zalewie a’3x80 g oraz sardynek w sosie pomidorowym a’3x115 g. W oznakowaniu ww. produktów rolno-spożywczych podano „Gunz, 6841 Mäder / Austria” zamiast Gunz Werenhandels GmbH  Im Hau 23 6841 Mäder / Austria.

W związku z powyższym stwierdzono, że taki stan faktyczny narusza wymagania w zakresie jakości handlowej określone w  § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości.

Ponadto w oznakowaniu  napoju orzeźwiającego o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l oraz pomidorów przetartych  „Piacelli” a` 680g stwierdzono, że datę minimalnej trwałości umieszczoną na opakowaniach podano określając w kolejności dzień, miesiąc i rok, w związku z czym ustalono, że jest to data dzienna, która zgodnie z przywołanym wyżej przepisem § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania powinna być poprzedzona wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”, a nie wyrażeniem „Najlepiej spożyć przed końcem…”, znajdującym się w oznakowaniu napoju WOSTOK” lub „Przydatne do spożycia co najmniej do: 31.12.2014 r.” użytym w oznakowaniu pomidorów przetartych „Piacelli”. W związku z tymi ustaleniami stwierdzono, że stan faktyczny polegający na poprzedzeniu daty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrażeniem narusza ww. przepis § 11 ust. 2  rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Przywołane wyżej przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania oraz przepisy ustawy o jakości są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Artykuły rolno-spożywcze niespełniające tych wymagań, są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, stąd w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że wskazane w sentencji niniejszej decyzji środki spożywcze nie odpowiadały jakości handlowej określonej w przywołanym przepisie.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

Ustawa o jakości natomiast nakłada na wprowadzających artykuły rolno-spożywcze do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego.

W świetle przytoczonych definicji przedsiębiorca – Izabela Mazurek odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycję ww. przepisów w odniesieniu do wszystkich zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu wprowadzenia ich do obrotu uznał, że ujawnione nieprawidłowości w oznakowaniu ww. środków spożywczych nie naruszają istotnie prawa konsumentów do informacji, nie wpływają na wybór konsumentów, nie naruszają ich interesu zdrowotnego, a także nie wpływają na przydatność zakwestionowanych produktów do celów spożywczych. Dane dotyczące producentów tych artykułów rolno-spożywczych zostały umieszczone na opakowaniach w sposób, który choć nie wyczerpuje pełnego zakresu informacji przewidzianych przepisami prawa, pozwala jednak na ich identyfikację, przez co konsument nie jest pozbawiony wiedzy co do źródła pochodzenia ww. środków spożywczych. Nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości umieszczone na napoju orzeźwiającym o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l oraz pomidorach przetartych  „Piacelli” a` 680g, przy jednoczesnym podaniu tej daty w sposób określający dzień, miesiąc i rok, umożliwia konsumentom dokonanie świadomego wyboru określonego środka spożywczego pod kątem oceny do kiedy ten środek spożywczy zachowuje swoje właściwości.

Również dane dotyczące użytej substancji dodatkowej w napojuorzeźwiającym o smaku ziołowym „WOSTOK”a`0,33 l zostały umieszczone na opakowaniach w sposób, który choć nie jest zgodny z przepisami prawa, pozwala jednak na jej identyfikację, przez co konsument ma wiedzę o jej obecności w środku spożywczym.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że strona jako przedsiębiorca profesjonalnie i fachowo zajmuje się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Z tego też względu strona powinna wykazać się znajomością prawa żywnościowego związanego z wykonywaną działalnością, szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotów produktów, która w tym przypadku uchroniłaby stronę przed wystąpieniem stwierdzonych nieprawidłowości. W opinii organu, stwierdzone braki w oznakowaniu przedsiębiorca był w stanie wykryć w trakcie zwykłych czynności, np. przy odbiorze towaru od dostawcy, bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego przez siebie obrotu.

Z drugiej jednak strony uwzględniono przy ocenie stopnia zawinienia postawę przedsiębiorcy, który po ujawnieniu nieprawidłowości w oznakowaniu wycofał kwestionowane produkty z obrotu.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ uwzględnił okoliczność, że  stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu stanowiły niewielką część wymagań przewidzianych przepisami prawa dla poddanych kontroli produktów. Nie były również istotne z punktu widzenia właściwości produktów oraz z punktu widzenia regulacji rynków rolnych i interesów konsumentów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych wziął pod uwagę, że przedsiębiorca Izabela Mazurek nie była wcześniej kontrolowana w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. kryterium wielkości obrotów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów osiągniętych w 2011r. stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej opisane okoliczności stwierdzono, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości. Uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002. Zdaniem organu kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonych naruszeń i dokonanej w związku z nimi oceny stopnia szkodliwości czynu wprowadzania zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, jak również strony podmiotowej sprawcy tego czynu (brak świadomości niezgodnego z prawem działania, sposób zachowania się przedsiębiorcy po ujawnieniu nieprawidłowości).                

Z powyższych względów uznać należy, że również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym nałożeniem kary pieniężnej – przedsiębiorca uzyskał wiedzę co do możliwości występowania podobnych nieprawidłowości wpływających na jakość wprowadzanych przez niego do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy   o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy w całości za bezprzedmiotowe.

 

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, stąd orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                                                                                                                                                                                                                          .........................................................................................    

                                                                                                              (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

                                                                                                               służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1. Izabela Mazurek

2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 13-12-2012 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2012 12:40