Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.183.2011.J-28.2012

  Szczecin, dnia 29.05.2012r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                                                                                              

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

WKŻ.8361.183.2011                                                                                              

Upoważnienie Nr 00009550                                

                                                                                    Łukasz Tamborski

prowadzący działalność gospodarczą

w sklepie „Produkty Benedyktyńskie”

                                                                          ul. Krzywoustego 28/2 w Szczecinie

 

DECYZJA J-28/2012

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Łukaszowi Tamborskiemu  prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie „Produkty Benedyktyńskie” w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 28/2 karę pieniężną w wysokości: 798,00 złotych(siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)z tytułu wprowadzenia do obrotu 5 partii produktów o łącznej wartości 298,00 zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej, tj.:

1)   „Sok Mniszy z aronii”300ml oznaczony m.in.: „należy spożyć do: 04.2012, Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kraków ul. Benedyktyńska 37”, w oznakowaniu którego:

-nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-w składzie podano: „zagęszczony sok z aronii, woda”, natomiast nie podano na opakowaniu, w pobliżu nazwy środka spożywczego, informacji „wyprodukowano z soku zagęszczonego”, co narusza §29 ust. 8rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- podano nieprawidłowo datę tj. oznaczono „należy spożyć do 04.2012”, podczas gdy termin przydatności do spożycia określa się podając w kolejności dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe rok, co narusza §11 ust. 3 w związku z §2 ust 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-na opakowaniu podano oświadczenie żywieniowe „bez cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), natomiast nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. IIIrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.),

2)„Sok Mniszy z Żurawiny”300ml oznaczony m. in.: „należy spożyć do: 06.2012, Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kraków ul. Benedyktyńska 37”, w oznakowaniu którego:

-nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- podano nieprawidłowo datę tj. oznaczono „należy spożyć do: 06.2012”, podczas gdy termin przydatności do spożycia określa się podając w kolejności dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe rok, co narusza §11 ust. 3 w związku z §2 ust 1pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-na opakowaniu podano oświadczenie żywieniowe „bez cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), natomiast nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.),

3) „Sok klasztorny Jabłkowy” 900ml, oznaczony m.in.: „najlepiej spożyć przed końcem: 2011-12-23, wyprodukowano w Polsce dla: Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków”, w oznakowaniu którego:

-nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- podano oświadczenie żywieniowe „bez dodatku cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), natomiast nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. IIIrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12  z 18.01.2007, s. 3 ze zm.) orazinformacjio wartości odżywczej, co jest niezgodne z §5 ust. 1 pkt 1 i 2rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

- datę minimalnej trwałości poprzedzono wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” i określono datą dzienną tj. „2011.12.23”, co narusza §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli data minimalnej trwałości jest określona datą dzienną to należy poprzedzić ją wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”.

4) „Nektar klasztorny cytrynowy z miodem” 900ml, oznaczony m.in.: „najlepiej spożyć przed końcem: 2011-11-06, wyprodukowano w Polsce dla: Benedicite   J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków”, w oznakowaniu którego:

- nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- datę minimalnej trwałości poprzedzono wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” i określono datą dzienną tj. „2011.11.06”, co narusza §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli data minimalnej trwałości jest określona datą dzienną to należy poprzedzić ją wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”.

5) „Nektar klasztorny malinowy”900ml, oznaczony m.in. „najlepiej spożyć przed końcem: 2011-12-23, wyprodukowano w Polsce dla: Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków”, w oznakowaniu którego:

- nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- datę minimalnej trwałości poprzedzono wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” i określono datą dzienną tj. „2011.12.23”, co narusza §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli data minimalnej trwałości jest określona datą dzienną to należy poprzedzić ją wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 19 i 23 sierpnia 2011 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00009550 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Łukasza Tamborskiego prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Produkty Benedyktyńskie” w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 28/2, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży 5 partii soków i nektarów o łącznej wartości 298,00 zł, tj.:

1)   1 partię/12 op. „Soku Mniszego z aronii300 ml”,oznaczonego m.in.: „należy spożyć do: 04.2012, Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kraków ul. Benedyktyńska 37”, w oznakowaniu, którego:

-nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-w składzie podano: „zagęszczony sok z aronii, woda”, natomiast nie podano na opakowaniu w pobliżu nazwy środka spożywczego informacji „wyprodukowano z soku zagęszczonego”, co narusza §29 ust. 8rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-podano nieprawidłowo datę tj. oznaczono „należy spożyć do 04.2012”, podczas gdy termin przydatności do spożycia określa się podając w kolejności dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe rok, co narusza §11 ust. 3 w związku z §2 ust 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- na opakowaniu podano oświadczenie żywieniowe „bez cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.),

2)   1 partię/4 op. „Soku Mniszego z Żurawiny300ml”, oznaczonego m.in.: „należy spożyć do: 06.2012, Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kraków ul. Benedyktyńska 37”, w oznakowaniu, którego:

-nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

-podano nieprawidłowo datę tj. oznaczono „należy spożyć do: 06.2012”, podczas gdy termin przydatności do spożycia określa się podając w kolejności dzień, miesiąc i jeżeli to możliwe rok, co narusza §11 ust. 3 w związku z §2 ust. 1 pkt3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- na opakowaniu podano oświadczenie żywieniowe „bez cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), natomiast nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. IIIrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.);

3)   1 partię/5 op. „Soku klasztornego Jabłkowego900ml”, oznaczonego m.in.: „najlepiej spożyć przed końcem: 2011-12-23, wyprodukowano w Polsce dla: Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków”, w oznakowaniu którego:

- nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- podano oświadczenie żywieniowe „bez dodatku cukru” (pomimo naturalnego występowania cukrów), natomiast nie podano informacji: „zawiera naturalnie występujące cukry”, co narusza art. 8 rozdz. IIIrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.) orazinformacjio wartości odżywczej, co jest niezgodne z §5 ust. 1 pkt 1,2rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

- datę minimalnej trwałości poprzedzono wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” i określono datą dzienną tj. „2011.12.23”, podczas gdy zgodnie z §11 ust. 2 w związku z §2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jeżeli data minimalnej trwałości jest określona datą dzienną to należy poprzedzić ją wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”.

4)   1 partię/2 op. „Nektaru klasztornego cytrynowego z miodem900ml”,oznaczonego m.in.: „najlepiej spożyć przed końcem: 2011-11-06, wyprodukowano w Polsce dla: Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków”, w oznakowaniu którego:

- nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- datę minimalnej trwałości poprzedzono wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” i określono datą dzienną tj. „2011.11.06”, co narusza §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli data minimalnej trwałości jest określona datą dzienną to należy poprzedzić ją wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”.

5)   1 partię/1 op.„Nektaru klasztornego malinowego900ml”oznaczonego m.in.: „najlepiej spożyć przed końcem:  2011-12-23, wyprodukowano w Polsce dla: Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków”, w oznakowaniu którego:

- nie podano warunków przechowywania produktu, co narusza §2 ust. 1 pkt 7  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.);

- datę minimalnej trwałości poprzedzono wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” i określono datą dzienną tj. „2011.12.23”, co narusza §11 ust. 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli data minimalnej trwałości jest określona datą dzienną to należy poprzedzić ją wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”.

 

Zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 7rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się, podając m.in. informacje dotyczące warunków przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania.

 

Z kolei zgodnie z przepisem §29 ust. 8rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w przypadku umieszczonego w opakowaniu soku owocowego otrzymanego z soku zagęszczonego (koncentratu soku), mieszaniny soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z soku zagęszczonego oraz nektaru owocowego otrzymanego w całości lub części z jednego lub więcej zagęszczonych soków lub zagęszczonych przecierów w pobliżu nazwy środka spożywczego podaje się, w sposób czytelny i wyróżniający się od tła, odpowiednio informację "wyprodukowano z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)", "częściowo wyprodukowano z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)" lub inną odpowiednią informację - w zależności od stosowanych zagęszczonych składników.

 

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  opakowany środek spożywczy znakuje się podając datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. Zgodnie z przepisem §11 ust. 3 tego rozporządzenia termin przydatności do spożycia w oznakowaniu środka spożywczego określa się, podając w kolejności dzień, miesiąc i, jeżeli to możliwe, rok, z kolei zgodnie z przepisem §11 ust. 2 datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed…” jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem…” w innych przypadkach.

 

Zgodnie z przepisem art. 8 rozdz. IIIrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.), oświadczenia żywieniowe są dozwolone jedynie w przypadku, gdy są wymienione w załączniku do w/w rozporządzenia i są zgodne z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia określającym oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania, w przypadku oświadczenia „bez dodatku cukru” oświadczenie, że do środka spożywczego nie zostały dodane cukry oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera żadnych dodanych cukrów prostych, dwucukrów ani żadnych innych środków spożywczych zastosowanych ze względu na ich właściwości słodzące. Jeżeli natomiast cukry występują naturalnie w środku spożywczym, na etykiecie powinna się również znaleźć następująca informacja: "zawiera naturalnie występujące cukry".

 

Z kolei, jeżeli w oznakowaniu środka spożywczego powszechnie spożywanego podawane jest oświadczenie żywieniowe, w oznakowaniu podaje się również informacje dotyczące wartości odżywczej. Zgodnie bowiem z §4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.)środki spożywcze znakuje się wartością odżywczą w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym informacje dotyczące wartości odżywczej podawane są w oznakowaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli w oznakowaniu, prezentacji albo reklamie tego środka jest podawane oświadczenie żywieniowe.

 

Stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.) znakowanie środka spożywczego wartością odżywczą może obejmować informacje dotyczące wartości odżywczej jednej z dwóch grup składników odżywczych wymienionych w następującej kolejności:

1) I grupa:

a) wartość energetyczna (energia),

b) zawartość białka, węglowodanów i tłuszczu;

2) II grupa:

a) wartość energetyczna (energia),

b) zawartość białka, węglowodanów, cukrów, tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, błonnika pokarmowego (błonnika) i sodu.

 

Ponadto2 partie soków, tj. Sok Mniszy z aronii i Sok Mniszy z żurawiny pobrano do badań laboratoryjnych (organoleptycznych i fizykochemicznych) na zgodność z deklaracją na opakowaniach. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, iż przedmiotowe artykuły rolno-spożywcze odpowiadają wymaganiom jakościowym pod względem wykonanych badań.

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca Łukasz Tamborskiprowadzący działalność gospodarczą w sklepie „Produkty Benedyktyńskie” w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 28/2 wprowadził do obrotu artykuły rolno- spożywcze, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

 

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości w zakresie oznakowania, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) do kontrolowanego i producentów zakwestionowanych produktów wystosował wystąpienia pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienia kontrolowany jak i producenci zobowiązali się do wyeliminowania powyższych uchybień w oznakowaniu.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 5 partii soków i nektarów o łącznej wartości 298,00 złotych, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.)oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.).

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała, a pismo z dnia 14 maja 2012 r., organ uwzględnił rozpatrując stopień zawinienia strony.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno- spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości, określającym wymagania dotyczące oznakowania środków spożywczych.

 

RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L. 12 z 18.01.2007, s. 3 ze zm.)znajduje zastosowanie do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zawartych w przekazach komercyjnych m.in. w etykietowaniu żywności, przeznaczonej dla konsumentów końcowych.

 

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r.w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.) określa sposób i zakres znakowania wartością odżywczą żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego.

 

Spełnienie wymagań określonych w ww. rozporządzeniach ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Łukasz Tamborski odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisów w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 3 partii soków i 2 partii nektarów niewłaściwej jakości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień  szkodliwości czynu w przypadku 3 partii soków (Sok Mniszy z aronii, Sok Mniszy z żurawiny, Sok klasztorny jabłkowy) o łącznej wartości 247,00 zł jest o tyle znaczny, że pozbawia konsumenta, istotnych z punktu widzenia prawa, informacji tj. warunków przechowywania, informacji „wyprodukowany z soku zagęszczonego” i „zawiera naturalnie występujące cukry”, ponadto błędnie podano datę dla zadeklarowanego terminu przydatności do spożycia lub odpowiednio datę minimalnej trwałości poprzedzono nieprawidłowym wyrażeniem. Z kolei w odniesieniu do 2 partii nektarów (Nektar klasztorny cytrynowy z miodem, Nektar klasztorny malinowy) o łącznej wartości 42,00 zł brak było informacji odnośnie warunków przechowywania a datę minimalnej trwałości poprzedzono nieprawidłowym wyrażeniem, w związku z czym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu nie jest znaczny, aczkolwiek może mieć wpływ na dokonywany przez konsumenta wybór określonego środka spożywczego.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi na etapie detalicznym, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu. Punkt sprzedaży należący do strony jest sklepem specjalistycznym ze względu na przedmiot obrotu, a jego ofertę sprzedaży stanowią tzw. produkty benedyktyńskie. Strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, w tym przepisów dotyczących oznakowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Jednak w ocenie organu na korzyść strony przemawia jej postawa po stwierdzeniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tzn. strona podjęła działania, zmierzające do poprawy stwierdzonych w oznakowaniu nieprawidłowości, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach dostawcę Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz producentów, którzy z kolei zobowiązali się wyeliminować stwierdzone w oznakowaniu uchybienia. Powyższe wynika z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz przesłanych przez producentów i dostawcę nowych etykiet, a także z pisma nadesłanego przez stronę na etapie postępowania administracyjnego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że nieprawidłowości w zakresie oznakowania zakwestionowanych 3 partii soków (Sok Mniszy z aronii, Sok Mniszy z żurawiny, Sok klasztorny jabłkowy) dotyczyły dość istotnych z punktu widzenia konsumenta informacji. Jednakże poza wspomnianymi brakami 2 partie soków (Sok Mniszy z aronii oraz Sok Mniszy z żurawiny) pobranych do badań laboratoryjnych spełniały wymagania jakościowe, określone w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Przy ocenie zakresu naruszenia w przypadku 2 partii nektarów (Nektar klasztorny cytrynowy z miodem, Nektar klasztorny malinowy), organ wziął pod uwagę fakt, że braki w oznakowaniu obejmowały jedynie drobne nieprawidłowości, a zakwestionowane partie dotyczyły niewielkich ilości produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona była już kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej i wyniki kontroli wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez stronę do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców, o których mowa w w/w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej (w omawianym stanie faktycznym w przypadku 5 partii soków i nektarów, wymienionych w sentencji niniejszej decyzji, jest to kwota 1445,00 zł). Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Łukaszowi Tamborskiemu wymierzyć karę pieniężną w wysokości 798,00 złotych (siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna spełnia te przesłanki.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Łukasz Tamborski, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie „Produkty Benedyktyńskie” przy ul. Krzywoustego 28/2 w Szczecinie, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                          .….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

-  Łukasz Tamborski

-  a/a (Jr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 05-07-2012 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2012 08:02