Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.106.2011.J-21.2012

                                                                                              Szczecin, dnia 27 marca 2012r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Nr akt kontroli: WKŻ.8361.106.2011

Upoważnienie Nr 00009172

„Piotr i Paweł Północ”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TURZYN Spółka komandytowa

Al. Boh. Warszawy 42-43

70-342 Szczecin

 

DECYZJA J-21/2012

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnegoZachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowejwymierzaprzedsiębiorcy„Piotr i Paweł Północ”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN Spółka komandytowa  prowadzącemu działalność w supermarkecie Piotr i Paweł Północ w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 42-43, karę pieniężną w wysokości500,00zł (pięćset złotych)w związku z wprowadzeniem do obrotu 3 partii wyrobów garmażeryjnych luksusowych o łącznej wartości 45,42 zł, tj.:

1)      1 partii „Pasztetówki cielęcej150g Dieter Hein”, oznaczonej m.in. należy spożyć przed: 11.07.11.; EG-Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH&Co.KG D-49205 Hasbergen, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)z uwagi na niespełnianie wymagań, o których mowa w:

a)       art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm) z uwagi na zastosowanie nazwy wyrobu „pasztetówka cielęca” nieadekwatną do składu, tj. wprowadzającą w błąd konsumenta;

b)     § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na niewłaściwe określenie poprzedzające termin przydatności do spożycia, tj. podano „należy spożyć przed” zamiast „należy spożyć do”;

c)      § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na brak informacji w zakresie zasadniczej funkcji technologicznej przy substancji dodatkowej, zadeklarowanej – E250;

2) 1 partii „Pasztetu z gęsi0,100kg Dieter Hein”, Fleischermeister Georg Hein Niederschlesische Wurstmanufaktur-Gőrlitz GmbH&Co.KG , Gewerbering 13, D-02828 Gőrlitz, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.)z uwagi na zastosowanie nazwy wyrobu „pasztet z gęsi” nieadekwatną do składu, tj. wprowadzającą w błąd konsumenta,

3) 1 partii „Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami170g PetèGrand Mére”, producent – napis nieczytelny, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm)z uwagi na zastosowanie nazwy wyrobu „pasztet kremowy z kaczki z pomarańczami” nieadekwatną do składu, tj. wprowadzającą w błąd konsumenta, oraz w art. 48 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na nieczytelność i usuwalność napisów informacji zawartych na etykiecie produktu.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 23 i 26.05.2011r.na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.5.2004 s.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00009172 z dnia 23 maja 2011r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Piotr i Paweł Północ”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN Sp. komandytowa, prowadzącego działalność gospodarczą w supermarkecie „Piotr i Paweł Północ”w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 42-43, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 3 partie wyrobów garmażeryjnych o łącznej wartości 45,42zł, tj.:

            1)1 partię „Pasztetówki cielęcej150g Dieter Hein”, oznaczonej m.in. należy spożyć przed: 11.07.11; EG-Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH&Co.KG D-49205 Hasbergen, o wartości 13,47zł, w oznakowaniu której:

- nazwa wyrobu „pasztetówka cielęca” jest nieadekwatna do składu
i wprowadza w błąd konsumenta, ponieważ sugeruje, że jest to pasztetówka cielęca, podczas gdy w składzie produktu, zadeklarowano: 32% wątroba wieprzowa, słonina, 15% mięso cielęce, głowizna (….), co nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm).

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. do oznakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m. in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym „oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji”.

- termin przydatności do spożycia poprzedzono niewłaściwym określeniem tj. „należy spożyć przed” zamiast „należy spożyć do”, co stanowi naruszenie przepisu§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związkuart. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Zgodnie bowiem z przepisem§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) opakowany środek spożywczy znakuje się podając datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia. Z kolei przepis art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.) wskazuje, że podając termin przydatności do spożycia, data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do”;

- przy substancji dodatkowej, zadeklarowanej – E250, brak było zasadniczej funkcji technologicznej, co stanowi naruszenie przepisu  § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Zgodnie bowiem z przepisem § 6 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczając w wykazie składników dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym (…).

      2) 1 partię„Pasztetu z gęsi0,100kg Dieter Hein”, oznaczonego m.in. najlepiej spożyć przed: 31.05.11; Fleischermeister Georg Hein Niederschlesische Wurstmanufaktur-GőrlitzGmbH&Co.KG , Gewerbering 13, D-02828 Gőrlitz, o wartości 7,98zł, w oznakowaniu którego:

- nazwa wyrobu „pasztet z gęsi” jest nieadekwatna do składu i wprowadza w błąd konsumenta, ponieważ sugeruje, że jest to pasztet z gęsi, podczas gdy w składzie produktu, zadeklarowano: wątroba wieprzowa 27%, głowizna, słonina, wątroba z gęsi 5,4%, mięso wieprzowe (….), co nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm).

 

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. do oznakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m. in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym „oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji”.

 

         3) 1 partię „Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami170g PetèGrand Mére”oznaczonego m. in. należy spożyć przed: 23.05.11; o wartości 23,97zł, w oznakowaniu którego:

- nazwa wyrobu „pasztet kremowy z kaczki z pomarańczami” jest nieadekwatna do składu i wprowadza w błąd konsumenta, ponieważ sugeruje, że jest to pasztet z kaczki z pomarańczami, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano: wątroba wieprzowa 27%, tłuszcz z kurczaka, mięso z kurczaka 18%, wątróbka z kaczki 9% (...) aromat pomarańczowy 2% (…), co nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. do oznakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone m. in. w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym „oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji”.

 

- informacje zawarte na etykiecie produktu (trzy ostatnie wersy) – nieczytelne, przy substancjach dodatkowych tj.: substancji zagęszczającej, stabilizatorze, substancji wzmacniającej smak - nieczytelne numery, oraz łatwo usuwalne (ścieralne przy dotyku), co nie odpowiada art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywcze (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań określonych w art. 48 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

 

Zgodnie bowiem z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw., „środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami”.

 

W związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN sp. komandytowa, prowadzący działalność gospodarczą w supermarkecie „Piotr i Paweł Północ” w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 42-43, wprowadził do obrotu artykuły rolno-spożywcze, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w wyżej cytowanych przepisach.

 

Jeszcze w trakcie czynności kontrolnych przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN sp. komandytowa wycofał z obrotu zakwestionowane 3 partie w/w wyrobów garmażeryjnych i przeznaczył je do utylizacji.

 

Niezależnie od powyższych działań, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15.12.2000r o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) do producenta zakwestionowanego „Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami170g Petè Grand Mére” skierował wystąpienie pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne PROMCM Sp. z o.o. poinformował tut. organ, iż podjął działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

Uznając, iż stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie określonych przepisami prawa wymagań jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pismem z dnia 21 lutego 2012r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii wyrobów garmażeryjnychnieprawidłowo oznakowanych, o wartości 45,42zł, , które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze zm.)w związku z naruszeniem wymagań  szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.), gdyż użyte w oznakowaniu nazwy środków spożywczych wprowadzały konsumentów w błąd (dot. wszystkich 3 partii produktów), w art. 48 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), gdyż podane informacje na opakowaniu były nieczytelne i nietrwałe (dot. „Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami”), oraz wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, w związku z naruszeniem wymagań  szczegółowych w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), gdyż podano niewłaściwe określenie poprzedzające datę przy terminie przydatności do spożycia (dotyczy  „Pasztetówki cielęcej”) i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych jw., gdyż przy zadeklarowanej substancji dodatkowej E250 nie podano w oznakowaniu funkcji technologicznej, którą ta substancja pełni w środku spożywczym (dot. „Pasztetówki cielęcej”).

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczegodotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z definicji tej jednoznacznie zatem wynika, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw. „do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia”. Z koleirozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m. in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych. Wymienione zatem akty prawne regulują wymagania jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta
w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż500,00 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN Spółka komandytowa  prowadzącemu działalność w supermarkecie Piotr i Paweł Północ w Szczecinie Al. Boh. Warszawy 42-43, odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych 3 partii artykułów rolno-spożywczych, tj.: „Pasztetówki cielęcej” , „Pasztetu z gęsi” i „Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w przypadku wszystkich zakwestionowanych środków spożywczych stopień szkodliwości czynu jest o tyle znaczny, gdyż nazwa produktu, jako podstawowa informacja dla konsumenta powinna być jasna, czytelna i zgodna z pozostałym jego opisem, a wręcz wynikać ze składu surowcowego produktu. Tymczasem ze składu surowcowego zadeklarowanego na opakowaniu „pasztetówki cielęcej” wynika, że głównym składnikiem jest wieprzowina i 15% mięsa cielęcego. Z kolei z analizy składu surowcowego „Pasztetu z gęsi”wynika, że wyprodukowany został on z wieprzowiny, natomiast jedynie 5,4% to wątroba z gęsi. Podobnie w przypadku „Pasztetu kremowego z kaczki z pomarańczami”, gdzie ze składu surowcowego zadeklarowanego w oznakowaniu na opakowaniu produktu wynika, że składnikiem głównym jest wieprzowina, następnie tłuszcz i mięso z kurczaka, natomiast tylko 9% stanowi wątroba  z kaczki, aromat pomarańczowy 2% .Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu wszystkich wymienionych produktów organ uwzględnił to, że obecnie konsument świadomie dokonuje wyboru produktu przez uważne zapoznanie się z treściami informacji umieszczonych na opakowaniach produktów i że na wybór przez konsumenta określonego produktu wpływa w szczególności jego oznakowanie. Podobnie organ ocenił nieprawidłowości w zakresie braku informacji o zasadniczej funkcji technologicznej przy zadeklarowanej w produkcie substancji dodatkowej czy też nieczytelność i trwałość umieszczanych na opakowaniu informacji; mniejszą wagę przywiązując już do nieprawidłowości, polegającej na umieszczeniu na produkcie niewłaściwego określenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można go więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.W odniesieniu do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie oznakowania Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę, choćby z racji tego, że stwierdzone „wady” możliwe były do wykrycia przed wprowadzeniem produktów do obrotu. W momencie bowiem przyjmowania towaru lub wykładania towaru na półki można zwrócić uwagę na informacje znajdujące się na opakowaniu i przy znajomości podstawowych przepisów w zakresie oznakowania produktów istnieje realna możliwość wykrycia błędów w oznakowaniu. W tym miejscu organ wskazuje, że strona postępowania jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością, stąd uznano, iż strona bezsprzecznie ponosi winę za stwierdzone nieprawidłowości i to w stopniu wysokim, tzn. organ uznał, iż strona nie zachowała należytej staranności przy sprawdzaniu oznakowania wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych i wprawdzie nieumyślnie, ale wprowadziła do obrotu nieodpowiadające wymaganiom jakościowym w zakresie oznakowania środki spożywcze. Oceniając stopień winy organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona już w toku kontroli podjęła działania, wycofujące produkty z obrotu handlowego.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że zakwestionowane partie produktów, poza wspomnianymi uchybieniami, spełniały inne wymagania jakościowe, określone w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, aczkolwiek, co jest znamienne, dotyczyły ważnych z punktu widzenia konsumenta informacji, mających wpływ na podjęcie przez niego wyboru określonego produktu spośród innych, dostępnych na rynku.  

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona jest wprawdzie stosunkowo nowym, choć znaczącym na rynku środków spożywczych przedsiębiorcą, aczkolwiek nie podlegającym do tej pory kontroli tut. organu.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy mikroprzedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że udział w rynku jest najmniejszy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN Spółka komandytowawymierzyćkarę pieniężną w wysokości 500,00złotych (pięćset złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 500,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Piotr i Paweł Północ” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Turzyn Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-342), ul. Bohaterów Warszawy 42-43 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr  8, poz. 60 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                              Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

                                                                                              Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- „Piotr i Paweł Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TURZYN Spółka komandytowa
 ul. Bohaterów Warszawy 42-43, 70-342 Szczecin.

- A/a. (Wr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 07-05-2012 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2012 15:02