Informacja o wynikach kontroli etykiet energetycznych - oprawy oświetleniowe

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w IV kwartale 2017 roku 3 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Kontrolą objęto oprawy oświetleniowe przeznaczone dla lamp elektrycznych sprzedawane użytkownikom, dla których datę wprowadzenia do obrotu ustalono na okres pomiędzy 1.03.2014r., a 1.08.2017r.

Oprawy sprawdzono pod kątem wykonania przez dostawców i dystrybutorów obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz przestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w przepisach:

Sprawdzeniem, u trzech przedsiębiorców, objęto ogółem 6 partii opraw oświetleniowych przeznaczonych dla lamp, które może wymienić użytkownik, należących do wszystkich klas efektywności energetycznej, niezaopatrzonych w lampy, w tym:

Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do 2 partii opraw oświetleniowych wprowadzonych do obrotu przez producenta krajowego, a udostępnionych do sprzedaży przez kontrolowanego dystrybutora z Koszalina:

W odniesieniu do pozostałych objętych sprawdzeniem 4 partii opraw oświetleniowych importowanych z Chin, znajdujących się w ofercie handlowej przedsiębiorców w Szczecinie nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 14.09.2012r. etykiety efektywności energetycznej były sporządzone między innymi w języku polskim. Na produktach brak było innych etykiet, znaków, symboli, napisów o zużyciu energii, które mogłyby wprowadzać w błąd użytkowników końcowych.

Dystrybutorzy i dostawcy przestrzegali zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 14.09.2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania do dostawcy (producenta) pisma informującego o stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej sporządzonych etykiet energetycznych. O powyższym poinformowano także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Ponadto w związku z nieuwidocznieniem etykiety energetycznej przy oprawie oświetleniowej oferowanej do sprzedaży, w odniesieniu do kontrolowanego dystrybutora zostanie wszczęte postepowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej, z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1790).

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2018 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 09-02-2018 11:58